Turitrøen Hyttevel

Godt fellesskap på fjellet

Man behøver ikke å reise langt for oppleve noe!
Vi har mange muligheter i området vårt. Er du interessert i jakt, fiske, eller er du glad i stein? På denne siden ligger diverse kart om berggrunn, fiske og jakt. Og stein.

11. september 2016
Båndtvangsregler for Etnedal kommune
Etnedal kommune har vedtatt egne båndtvangsregler i lokal forskrift om hundehold i Etnedal.
I følge den gjelder følgende regler om båndtvang:
"Hunder skal holdes i band eller innestengt eller inngjerdet:
a) I tilknytning til kirkegårder, bolig- og handleområder, -hele året.
b) I hele kommunen, -frå og med 1. april til og med 30. september.
c) I og i tilknytning til ferdsel i lysløyper og i 5km rundløype ved Etnedal skule.
Unntatt frå bandtvangsreglene etter § 9 i hundelova er dressert bufehund når den benyttes til å drive bufe, hund i aktiv politi- og redningstjeneste eller under trening eller under prøving for slik tjeneste og hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret, skadet eller sykt vilt."

Videre framgår det av hundeloven § 9 at hund som brukes for jakt, jakthundtrening og jaktprøver mellom 20. august og 1. april også er unntatt fra båndtvangsreglene i lokal forskrift.

11. september 2016
Fiskeregler
For ordens skyld repeterer vi reglene for fiske i kommunen:
Fiskemetoder som tillates: Stangfiske og isfiske. • Alt fiske i elver og bekker er forbudt i tiden 5.september til 1.november. • Tillatt redskap ved stangfiske er sluk, spinner, mark og flue. • Tillatt redskap ved isfiske er pimpel. Bruk av rykkpilk er forbudt. • Minstemål for aure er 25 cm.