Turitrøen Hyttevel

Godt fellesskap på fjellet

Dugnadene
Det må dugnader til for at vi skal få nærområdet vårt til å være slik vi ønsker det skal være, uten å måtte kjøpe alle tjenester. Her vil du finne en oppdatert dugnadsoversikt med når aktiviteten skal gjøres og praktisk info.
Har du innspill til hva som må gjøres på dugnadene, så gi oss en tilbakemelding i god tid før det bør gjøres.

Oppgavene på dugnaden kan være flg.:
1. Sette ut brøytestikker i alle Flæmyrvegene og i Fjellhalle.
Private parkeringsplasser/innkjørsler må hytteeier selv besørge.
2. Kontrollere at alle drensrør er åpne. Ref. stadig tiltagende nedbørsmengder.
Viktig.
3. Foreta nødvendig beising av vellets gjerder. Snøgjerde og dokummen.
4. Opprydding på turstier.
5. Rydde i skiløypetrasén.
5. Sosialt samvær.
Meget viktig!


Sjokkbildene fra dugnaden, høsten 2016.
Fotografen som har ligget i buskene er Arne Hellebø. Takk til ham for profesjonell sniking. Han er også observert på Briskeby-trikken.


barnadamene
fellinghalvorHolenlaser'n-og-datterloypekartetoverlandsamlingpolservidar-og-dameneVidar_sagaVertinnasjefsbordetsamtale