Turitrøen Hyttevel

Godt fellesskap på fjellet

Vi har vel alle opplevd noe trøbbel med ulike investeringer på hytta, og enkelte ganger til stor ergrelse. Derfor har vi laget en side hvor vi kan utveksle erfaringer, og som kan lette andres problemer. Send oss dine tips og erfaringer til hjelp og glede for andre som ikke har gått i fella enda!

Feiing av piper i fritidshus
Nye forskrifter er under utarbeidelse.
Anbefaling er å feie ca. hvert 5. år. Forsikringsselskapet kan kreve avkortning ved eventuell skade. Det er den enkelte hytteeier som er ansvarlig for at feiing blir gjennomført. Det er ikke nødvendig å være til stede, men man må sørge for at spjeld og feieluker er forsvarlig stengt. Ønsker man kontroll av ildstedet innvendig, må man sørge for nøkkel.
Ta kontakt med feier på telefon 908 56 810 for bestilling av time, eller spørsmål.

Kondens i parafintanken
Har du stående parafinfat, vil det alltid dannes noe kondens (vann) som legger seg i bunnen av fatet. Sett parafinfatet litt på skrå bakover, slik at tappekrana kommer litt høyere enn bakdelen av fatet.
Da drar du ikke med deg vannet inn i kanna du tapper i. Når fatet nærmer seg tomt, tapp ut den lille resten som er igjen, bland det med litt sagflis og bruk det til opptenning til bål eller i peisen.
For de som har Cami eller Wallas, sørg for at innsugningsfilteret ligger noen cm opp fra bunnen.

Trøbbel med gasstrykket?
Har du lagt fast gassanlegg med kobberrør, kan du oppleve at komfyren/stekovnen ikke brenner skikkelig. Med komposittbeholder kan dette oppstå i det trykket faller og det kommer ikke tilstrekkelig med gass frem til komfyren. Spesielt kan man oppleve dette når du har kommet halvveis i beholderen. For å eliminere problemet, bytt til aluminium eller stålbeholder. De klarer å holde bedre på trykket enn en kompositt.

Ny lader til batteribanken?
Skal du kjøpe ny lader til batteribanken din, kontakt din forhandler slik at du får rett størrelse på laderen i forhold til batteribankens størrelse.

Skal hilse fra fjellet

Skal hilse fra fjellet
jeg kommer med bud;
det lyste så herlig der inne.
På floene vogga myrduna brud,
mens viddene lekte så linne.

Det let i kvar busk, det var slikt et kor,
og sang til mitt øre seg søkte.
Og rypa, min elskede, møtte mitt spor,
hvor sti langs med bekken seg krøkte.

Det glitret i stryket, det blinket i vak,
og gleden i brystet mitt bruste.
Over aurete botn storfisken rak,
mens fjellbrisen vasskorpa kruste.
Værhardt sto fjellbjørka, vindvridd og låg,
mens nevera trivelig smilte.
Og under dens lauvheng med glede jeg såg,
at villreinen stille seg kvilte.

Skal hilse fra fjellet - det evige land,
hvor moskus og jerven har bolig.
Min lengsel dit inn er blitt som en brann.
Kun der får jeg fred og blir rolig.

Jon Østeng Hov