Turitrøen Hyttevel

Godt fellesskap på fjellet

Om Vellet
Turitrøen Hyttevel ligger i Etnedal kommune og består av 29 hytter. Vellet ble stiftet allerede i 1978 av "3 fremsynte menn(!)" En av grunnene var at det var så mange barn som ønsket seg et påskeskirenn. Og selvfølgelig fikk de det, selv om det var mange foreldre som sleit fælt med treskiene til barna. Det var ikke bare enkelt å smøre treski. De første årene var det med over 165 store og små, og datidens tidtagningsutstyr var ikke av aller beste sort . . .
. . . vi håper at de rette vant! Premier fikk iallefall alle!
I dag, med det flotte utstyret og med så store ressurser vi har til rådighet blir det en helt annen sak. Se bare på den kjempemessige grillen som arrangementskomiteen, i motvind, i regn, tåke, storm, motvind, og av og til i sol, trekker opp på myra hver påskeaften. Og ned igjen! Ned også! Ikke minst de små og proffe loddselgerne. Det garanterer jo et kvalitetsarrangement.
Takk til de ildsjelene som gjør det mulig å arrangere renn år etter år. Dere gleder mange!

Appendix; den egentlige grunnen til at vellet ble etablert, var for å samordne kostnader og innbetaling til grunneiere, brøyting og veivedlikehold. Det var en periode litt "skeive" forhold. Dette rettet seg raskt og Turitrøen Hyttevel er brukt av grunneierne og veistyret som et skoleeksempel på godt samarbeid. Det setter vi jo veldig stor pris på.

Styret for Vellet er:

Leder: Tor Einar Vesteng Flæmyrvegen 1.Tlf. 900 42 744. Mail: tevesteng@live.no
Valgt for to år den 10. april 2020.
Kasserer: Leiv Solheim / Aud Førsund. Fjellhalle 8. Telefon: 47 25 38 82 / 45 00 49 63. Mail: lso@ssb.no
Valgt for to år den 19. april 2019.
Sekretær: Tove Karlsrud Pettersen Flæmyrvegen 15. Telefon: 416 68 738 Mail: t-pett3@online.no
Valgt for to år den 19. april 2019.

Adresseliste pr. 22. April 2020
Her er oversikt over hvem som eier hvilke hytter, slik at det blir enkelt og ta kontakt med hyttenaboene. Hytte nr. 17 finnes ikke.

Nyttige telefoner finner du her.
Kjekt å ha for hånden.

Alt om strømsaken finner du her etter dato:
15.11.2011 Tariff 25.2.2012 26.2.2012 28.2.2012 20.2.2013

21.2.2013 29.2.2013 13.11.2013 18.12.2013 Status


Etnedal Hytteeierforum
skal ivareta alle velforeningenes interesser ovenfor kommunen.
Alle velforeningene i Etnedal står bak hytteierforumet.
Her finner du bl.a. et dekningskart for mobil innenfor Etnedal kommune. Dekningen er svært dårlig enkelte steder.

Til ordfører Fra ordfører organisering Referat

Klipp i avisa Dekningskart for mobil